X

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Beauty By Małgorzata Uścinowicz

– Studio Kosmetyki i Wizażu, 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Beauty By Małgorzata Uścinowicz – Studio Kosmetyki i Wizażu, ul. 1 Maja 13/311 10-117 Olsztyn
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy/w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Beauty By Małgorzata Uścinowicz – Studio Kosmetyki i Wizażu, ul. 1 Maja 13/311 10-117 Olsztyn
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie od 25.05.2018 do 25.05.2058
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy. Są/Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych jest potencjalny brak możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez administratora danych osobowych.

INSTRUKCJA

RODO zobowiązuje administratora danych osobowych do realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe przetwarza. Pamiętaj, że realizacja tego obowiązku jest jedną z najważniejszych zasad w RODO. To właśnie za brak wypełnienia tego obowiązku mogą zostać nałożone najbardziej dotkliwe kary na przedsiębiorcę, z grzywną na czele.

Art. 13 RODO

 1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
 2. a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela
 3. b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 4. c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 5. d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 6. e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 7. f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.
 8. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
 9. a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 10. b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 11. c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 14. f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Zbieranie danych w sposób elektroniczny/internetowy:

 1. Jeśli zbierasz dane osobowe w formie newslettera, poprzez formularz kontaktowy lub system do obsługi rezerwacji pamiętaj aby zamieścić na stronie internetowej lub „w ścieżce zakupowej” treść informacyjną zgodną z przedstawionym wyżej wzorem.
 2. Gdzie taki tekst powinien się znaleźć? Może to być takie miejsce, które nie będzie łatwe do przeoczenia dla Twojego potencjalnego klienta odwiedzającego stronę internetową. Najczęściej taką informację zamieszcza się tuż pod formularzem zapisu do newslettera jako link do oddzielnej podstrony, jako link w stopce strony internetowej lub na końcu ścieżki rejestracyjnej na wizytę w danym salonie.
 3. Obowiązek informacyjny warto połączyć z dobrą polityką prywatności, która jest niezbędnym elementem każdej strony internetowej, za pośrednictwem której jej właściciel zbiera dane osobowe.
 4. Jeśli zbierasz dane osobowe za pośrednictwem maila – np. Twoi klienci zapisują się na wizyty do Twojego salonu w ten sposób, warto w stopce swoich wiadomości na stałe umieścić link do polityki prywatności/dokumentu informacyjnego.

Zbieranie danych osobowych w sposób tradycyjny/papierowy:

 1. W przypadku gdy zbierasz dane osobowe wyłącznie/także w formie papierowej bezpośrednio od klienta w salonie również masz obowiązek poinformować go o jego prawach oraz o sposobie i celach przetwarzania danych osobowych.
 2. Jak to zrobić? Najprostszym sposobem będzie zwyczajne wręczenie klientowi wydrukowanej informacji przygotowanej na wzór zaproponowanego wyżej dokumentu informacyjnego

 Oferta i Cennik

 

Zabiegi na twarz i ciało

Sprawdź

foto21

Make up

Sprawdź

foto31
foto41

Dłonie i stopy

Sprawdź

foto51

Stylizacja brwi i rzęs 

Makijaż permamentny

 Sprawdź

foto21

 

Zabiegi na twarz i ciało

Sprawdź

foto41

 

Dłonie i stopy

Sprawdź

foto51

 

Stylizacja brwi i rzęs 

Makijaż permamentny

 Sprawdź

foto31

 

Make up

Sprawdź

O Mnie

o_mnie_(2).jpg

Kosmetyką interesuję się od bardzo dawna. 

Skończyłam studia magisterskie z fizjoterapii.

Postanowiłam wrócić do tego co tak naprawdę daje mi satysfakcję i skończyć szkołę kosmetyczną.

Studia dały mi fundamentalna wiedzę, którą wykorzystuję w fizykoterapii, zabiegach twarzy.

Szkoła kosmetyczna rozwinęła moje zainteresowania w kierunku m.in. pielęgnacji i wizażu.

Zaryzykowałam, spełniłam marzenia i otworzyłam gabinet w centrum Olsztyna.

Zarażam pozytywną energią , mam nadzieję.

"Rób to co kochasz , a nie przepracujesz ani jednego dnia"

Gosia Uścinowicz

 Kontakt

 logo1 0

 

Studio Kosmetyki i Wizażu

ul. Leśna 16/lok6H

10-173 Olsztyn

tel. 698 496 077
malgorzata@beautybyuscinowicz.pl

: 5 + 12 =

  facebookB

   

  instagramB

   

   

  ©

  Beauty by Małgorzata Uścinowicz . Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowany przez LW24.pl